Lovade Jesus någon människa att få komma till himlen? Jag betalar ett tusen kronor för

ett enda bibelcitat ur någon av NT fyra evangelier där Jesus lovar detta.

 

 

 

V Ä R D E C E C K

Kronor 1000:- 
[Ett tusen kronor]


Villkor för inlösen: Denna check kan inlösas hos nedan angiven utställare mot kontanter i Sek valuta motsvarande utställt belopp vid uppvisandet av ett enda citat ur något av Nya Testamentets fyra evangelier i Bibeln, där Jesus, Guds Son, lovar dig eller någon annan människa, att få komma till himlen. OBS i citatet skall ordet himlen (singularis, bestämd form) ingå som destinationsort.
Egna fritolkningar och önsketänkande utöver den grekiska grundtexten godtas inte.

Det enda du behöver göra är alltså att plocka fram din bibel och börja leta. När du hittat citatet skickar du det till mig, Dag Blomqvist, på denna adress så skickar jag dig 1000:- kr som tack för besväret. Glöm inte uppge ditt namn och adress och ev konto i bank eller postgiro.

 

 

 

Denna sida är gjord av Dag Blomqvist. Uppdaterad första gången 1998-02-15 sista gången 2010-11-28.
Vill Du fråga om något, göra en kommentar till texten kan Du skriva till mig på denna adress.
© Dag Blomqvist