Jesus lovade ingen människa att få komma till himlen. Här presenteras alla de ställen i NTs fyra evangelier där Jesus använder ordet himmel. Läs och begrunda sanningen.


VEM SKA TILL HIMLEN?

 

Den kristna uppfattningen är att Jesus dog för våra synder så att alla människors synder därmed nu är utplånade. Och att det nu är bara att tro på detta så blir man räddad.
Han dog alltså, enligt samma uppfattning, istället för alla de människor som syndat eftersom alla som syndar skall dö och därmed kommer att förpassas till Gehenna. Straffet för synden tog han alltså på sig, enligt den kristna läran, då de menar att: "Syndens lön är döden." Nu, efter det att Jesus har dött i allas ställe, kommer därför alla att få komma till himlen och slippa detta hemska straff. Detta lovar de kristna kyrkorna. Men är allt detta sant?

Är inte de som syndar redan döda? Hur kan då någon dö i deras ställe? Man kan ju inte förhindra från döden någon som redan är död genom att dö i dennes ställe. Han/hon är ju redan död. Precis som den som tror på Jesus skall leva om än han/hon dör.

 Och lovade verkligen Jesus någon att få komma till himlen? Ja, du själv kommer att kunna läsa svaret i din egen bibel. Följ med mig så ska jag visa dig.


Jag vill inte tro att Jesus ljuger.

Jag har gått och funderat på allt detta och själv satt mig ner med bibeln framför mig för att ta reda på om detta verkligen är sant det dom säger om försoningsdöden på korset som garanterar resan till himlen. Jag har velat söka upp Jesus. Det har kommit och gått så många självutnämnda profeter genom åren, historien är full av dem,  som senare vid en närmare granskning befunnits vara lögnare. Jag ville ta reda på vad han själv sa i den här frågan. Ja, om vi verkligen ska till himlen eller inte.

Jag tänkte så här: Om nu den himmelske Fadern hade sänt honom hit till denna planet för att rädda oss undan fördärvet så var det väl Jesus, om någon, som hade något att säga i denna fråga. Jag ville höra det från hans egen mun. Jag vill inte tro att han ljög. Inte heller vill jag tro att han skulle undanhålla mig en så underbar och central sanning om det nu var så att jag skulle få komma till himlen.

Jag började i Matteus evangeliet och plöjde igenom alla de fyra evangelierna i rask följd. När jag var klar var jag mycket besviken. För till min förvåning hittade jag inte ett enda ord från hans mun om att jag, eller någon annan människa, skulle få komma till himlen. Istället handlade om något helt annat.

Jag köpte Studie Bibeln, en skapelse i fem band, den innehåller den grekiska grundtexten till Nya Testamentet. Jag började också leta igenom olika lexikon. Jag plöjde Illustrerat Bibellexicon, i tre band. Jag fick även tag på Frans Passows grekisk-svensk lexikon. Ingenstans i nya testamentets svenska översättningar eller i den grekiska grundtexten kunde jag hitta med hjälp av dessa lexikon ens antydningar som lutade åt en resa till himmel, vare sig för mig eller för någon annan människa.

 

Direktör för nordens största vapenindustri.

Besvikelsen blev stor. Kyrkorna hade lovat, och lovar fortfarande, dessutom alla, att få göra denna resa och få gå genom pärleporten in i himlen och in på gator av guld. Man har sjungit, gapat och skrikit sig hesa i sina gudstjänster över all den prakt vi där kommer att få se och få vara med om. Har jag bara dött, så har himlen varit destinationen p.g.a. Jesu försoningsdöd på korset.

Ser man till vilka som man lovat att få komma till himlen har jag egentligen, det ska jag inte sticka under stolen med, sett på himmelsfärden med en viss reservation.

Löftet om att få komma till himlen har ju gått ut till alla, oavsett om de varit häxbrännare, homosexuella, lesbiska, mördare, tjuvar, självkära, penningkära, lögnare, stortaliga, förmätna, smädelystna, mot föräldrar olydiga, otacksamma, obarmhärtiga, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, förtalande, utan självbehärskning (enl. grek.
gr.texten: kraftlösa), otämda (ohyfsade), fientliga mot det goda, förrädare, hundar, katter, marsvin, burfåglar, överilade, förblindade av högmod (uppblåsta), prostituerande, tulltjänstemän, politiker, lögnare osv. osv. osv. Detta utan krav på att människan ifråga skulle behöva ändra tänkesätt och upphöra med sina synder. Och det oavsett om han eller hon fladdrat omkring i svart prästkappa, i försvarshetsarnas guldbandsförsedda militäruniformer eller bara varit enkel gemen.

Även de som älskar njutning mer än de älskar den himmelske Fadern har blivit lovade att få komma till himlen. Samt också till de som bara vill ha ett sken av gudaktighet men hela tiden förnekar dess kraft. Eller om han varit bara en "enkel, helt vanlig, verkställande direktör för landets största vapen- och landmineindustri, med bibel och hurtfriska sånger om Jesus som fritidssysselsättning.

Ibland har jag faktiskt i mitt stilla sinne tänkt: Om nu alla denna brokiga skara av s.k. "kristna" ska till himlen då undrar jag om jag inte skulle bedja Jesus om att få komma till Gehenna i stället. För, som jag tänker, vem är det egentligen som ska till Gehenna? Det kommer ju att vara tomt på folk där om nu alla dessa ska till himlen som prästerna påstår och det oavsett deras tänkesätt, läggning och/eller sexuella perversa böjelser, alltså oavsett deras hat och ovilja mot den himmelske Faderns idéer och tankegångar. Jag undrar allt hur det partyt kommer att förlöpa i himlen med denna grumliga skara gäster runt borden.

Det är som ordspråket säger: "När katten är ute dansar råttorna på bordet."

 

1000:- kronor för ett bibelord.

Ja, alla har de lovats att få komma till himlen. Precis som om människan i själva dödsögonblicket plötsligt blir en bättre människa? Just på grund av att hon lämnar bios-tillvaron. Som om själva döden och mörkret, då när hon andas ut sin sista suck, förvandlar henne till något bättre. Medan Jesus däremot har en helt annan och direkt diametral syn på saken.

När allt detta började bli klart för mig insåg jag att jag hade blivit lurad. I frustration över detta bedrägeri tog jag kontakt med ett tryckeri och beställde tryckning av 3000 värdecheckar utställda på 1000:- kronor vardera, alltså till ett totalt värde motsvarande 3 miljoner kronor. Dessa tänkte jag dela ut till alla jag stötte på.

Villkoret för inlösen var och är enkelt;

Den som hittar ett enda bibelord i något av de fyra evangelierna där Jesus lovar mig, dig eller någon annan människa att få komma till himlen han skall få 1000:- kr. av mig. Ordet himmel skall ingå i det citerade löftet.

Utdelningen av checkarna började. Reaktionen hos mottagarna var mycket förbryllande. Istället för att bli förvånade och frågande: Är detta verkligen sant? blev de som fick värdechecken mycket, mycket arga på mig?

En präst i Dals-ED som livnärt sig i 17 år på att lova folk att de ska få komma till himlen ville inte, som han sa: "blanda in pengar". Vad hade han fått för sorts betalning för sin sjuttonåriga tjänst i kyrkan? Inte var det väl ersättning i naturaförmåner? Ost, ägg, saft och bullar o.s.v.?
En annan man som också varit troende i många år blev mycket arg och sa till mig att "inte syssla med sådant här". Skakande av ilska lämnade han tillbaka checken.

 

Rån på öppen gata.

Den delades också ut utanför en möteslokal.
Arrangörerna gick genast upp till mikrofonen och avsade sig all behörighet med checkutdelningen. Den var inte från dom. Sen gick det inte att dela ut fler just där. Dem jag lyckats nå med en check blev genast burdust överfallna och bestulna på öppen gata av arrangörerna som slet checken ur deras händer. De fick inte ens läsa vad som stod skrivet på den. Ord som demokrati, åsiktsfrihet och tryckfrihet känner dessa kristna inte till.

Jag delade i första hand ut till kristna men även till troende.
De kristna blev nästan genomgående mycket arga. En slöt ögonen och bad, stående framför mig, flåsande och snabbt viskande till Gud för att skydda sig mot "villfarelsen" jag kom med. Och då var det ju bara en fråga efter ett bibelord jag ställde. De flesta lämnade tillbaka checken med åtföljande haranger. En, icke troende, lovade i ett telefonsamtal att köra över mig med bilen, bara han fick tag på mig. Troligtvis för att han anade att det jag sa var sant, och att det därför inte skulle gå att få ut någon tusenlapp. (En av de få som insåg att jag hade rätt).

Ledaren i den bönegrupp jag umgicks i, ringde och meddelade att de inte ville ha mig där längre, osv. osv. Vad var det nu igen, jag hade skrivit på checken? Jo, jag lovade 1000:- kronor för ett enda bibelord. Var det då så farligt att läsa bibeln? Men, ack och ve, detta skulle jag inte ha gjort. Jag skulle ha tigit och aldrig frågat efter någon sanning. Bara jamsat med i alla deras självpåhittade, löjliga, fördummande och späkande ritualer.

De troende och sökarna blev i överlag mycket tysta och fundersamma och ville veta mer. Dom var mer öppna för sanningen och beredda på att också få höra den. Det fanns liksom ett outtalat sug, en hunger efter att få veta hela sanningen. Deras objektiva, öppna och sökande sinnelag var mycket tillfredsställande att få möta och gav många givande och långa fina samtal i dessa frågor.

 

Agerat resebyrå.

Ingen har dock, in till denna dag, presenterat ett enda bibelställe där Jesus lovar någon människa att få komma till himlen. Håll med mig om att det är märkligt; i sanning mycket besynnerligt! Kyrkorna har ju i över 2000 år predikat detta. Och så visar det sig att det inte finns något belägg för det i Jesu egen förkunnelse. Katolska kyrkan har också sålt avlatsbrev.

Man har helt enkelt agerat resebyrå under alla dessa år.

Till och med var det en man som klappade sig på bakfickan och sa: Jag har biljetten på fickan jag! Jag fick aldrig se den ...

Jag har också vädjat till präster, predikanter, en kantor, evangelister och biskopen i Värmland om att hjälpa mig finna just detta bibelställe, men nej, ingen har kunnat uppfylla villkoret för att få tusenlappen.

KAN DU HJÄLPA MIG? DU FÅR TUSEN KRONOR! Här finns värdecheken på 1000:- kronor.

Checken gäller således fortfarande. Hundratals människor har skickat mig mängder med bibelord, men ingenstans kunde jag i dem finna det jag sökte. Och när jag har skrivit tillbaka till dem och gjort klart för vad som faktiskt stod i dessa citat har jag inte hört något mer från dem.

 

Impregnerad mot själva verkligheten.

Man är tydligen väldigt rädd och förvirrad inför det som Jesus faktiskt säger. Man har blivit itutad att han säger något som vid en närmare analys visar sig att han inte alls har sagt. Det har gått dit hän att man gillar det Jesus inte säger. Det som han bevisligen säger är man helt främmande inför och tycker är konstigt och dumt. Kristendomen har blivit väsensfrämmande för Jesu tankar.

Aversionen vänder de då mot den som förmedlar sanningen när man i sin förvirring inte kan tackla sin uppkomna relation till ursprunget.

Om någon än förmedlar sanningen läsande innantill ur bibeln blir själva budbäraren stötestenen. Detta visar att dessa kristna egentligen aldrig frågat efter sanningen utan efter om personen (budbäraren) passar in i deras sociala mönster eller inte. Kriterierna har alltså varit andra än just kärleken till sanningen. Andra böjelser har styrt deras "lyssnande". Deras sociala identitet i den religiösa gruppen riskeras och då går man till motanfall mot budbäraren som river ner dem från den stulna pinne dom klättrat upp på och ur deras omhuldade fantasivärld. Man får inte störa hackordningen i hönshuset.

En enda reaktion av värde fick jag från en kvinnlig präst i Tösse som ligger i Åmåls kommun. Hon ringde mig en kväll och vi hade ett långt samtal. Hon erkände att Jesus aldrig predikade om att någon skulle få komma till himlen. Hans förkunnelse handlade om något helt annat. Det kändes skönt. Hon var ärlig.
(Vad hon sen sa till församlingen i sina predikningar undrar jag allt över än i denna dag. Men det är ju en annan historia.)

Jag fortsatte mitt sökande och den typ av "kristendom" jag kom att finna i Jesu egna ord blev något som jag tog till mitt hjärta med långt mera värde än alla andras diffusa och ovederhäftiga påståenden. Jag är glad för att jag tagit mig tid under alla dessa år till att söka sanning. Jag är också glad över att jag hittat något som jag kan förstå och därmed vågar hålla för sant. Allt detta har förändrat mig. Tanken i de sanningar Jesus kom med är liv och föder ständigt inom mig en
förunderlig källa till evigt liv och mera ljus (förståelse) över livets problem.

Detta skapar förtroende, förtröstan och tillit. Jag får frid. Hans tankar är rena utan åthävor, utan drömmar om karriär och status osv. Det är rent och verklighetsnära. Något mer finns inte; behövs inte. Detta gör, förunderligt nog, den troende ensam. Ensam bland så många som lovordar en himmelsk Fader men vars tankegångar dessa egentligen inte alls vill kännas vid. Och det är väl inte så konstigt heller för prästerna har ju målat upp något helt annat åt dom, något som blivit en sorts impregnering hos dem mot själva verkligheten.

 

Valsituation.

Jag har upplevt att jag skulle vilja delge dig allt detta som jag funnit i hans ord. Jag inbillar mig att du väntar på att få höra det. Nu är det också så som Jesus säger:

        Varje människa har anförtrotts åt mig genom min fader.
        Och ingen får bättre kunskap om det han redan känner till
        om sonen, om inte fadern avslöjar det för honom.
        Inte heller om fadern får han någon mer kunskap än det han
        redan vet, om inte sonen avslöjar det.
        Ifall han nu är villig att sonen avslöjar det för honom.

        (Matt. 11:27. Direkt ord för ord från den grekiska grundtexten.)


Så det kommer ju an på dig själv om du vill veta något överhuvudtaget.
Det du kommer att få veta kommer att försätta dig i en valsituation. Är du beredd på det? Är du beredd på att få in något i dig som börjar bearbeta din begreppsvärld så att du omvärderar dina begrepp och din verklighetsuppfattning? Eller rättare sagt; förändrar inriktningen hos dina böjelser och karaktären på dem. Kunskapen leder nämligen till en total omvärdering, om än successiv, bit för bit, allt eftersom du mäktar med (förstår). Det du först tyckte var paradoxalt växer till det normala. Där exempelvis styrka mäts i din förmåga till "svaghet" och din svaghet mot din vrångbild om vad du tror att styrka är. Där upp blir ned och ned blir upp, i en tankevärld utan egoism och karriär. Där ju mer du jagar uppåt efter vinningens bedrägliga lockelser, ju mer sjunker du neråt.

Där ljuset du hade blir mörker värt att fly. Där ting du åtrår du önskade du kunde kasta ifrån dig, för att vinna något långt mer underbarare - nämligen rätten att leva oberoende. Rätten att i frid själv välja böjelse och karaktär. Där själva mönstret hos dig att "jaga efter" blir ditt plågoris och den taggtrådshärva du snärjt in dig i. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ, sin tid och sitt liv, sina vänner, ja själva förmågan till kontakt med sig själv och
det hon egentligen är och vill vara. Då när livlinan till förståelsen utav sanningen brister och du börjar falla fritt utan återvändo ner i mörkret.

 

Hjälp mig hitta sanningen.

De texter jag lägger ut i nedanstående lista är resultatet av mitt sökande hitintills efter hans löfte. Skulle jag ha fel, ja om jag skulle ha missat något, ber jag dig ödmjukt om hjälp. Men det du kommer med MÅSTE vara förankrat i Jesu egna ord och i absolut överensstämmelse med den grekiska grundtexten.

När det gäller frågan: om vi ska till himlen eller inte? ska jag nu citera alla de ställen i nya testamentets fyra evangelier där Jesus använder ordet himmel i singularis eller pluralis form. Om du finner att jag missat något ställe, vore jag tacksam om du ville meddela mig detta så att jag kan lägga det till de nedanstående uppräknade.
Min innerligaste önskan är att allt ska bli så riktigt som möjligt.

 

Han var i himlen - flera gånger.

Men först vill jag berätta om en händelse som höll på att sätta stopp för alla mina nya funderingar.

En sommardag åkte jag bil till Uddevalla folketspark för att besöka ett "evangeliskt" möte. Jag kom i god tid varför jag tog det lugnt. Musiken fyllde lokalen med hurtfriska toner och allt var lugnt. I en paus mellan ett par möten besökte jag ett bokbord som fanns där, och som jag intresserat sökte igenom. Mitt framför mig upptäckte jag ett exemplar av en bok med titeln: JAG VAR I HIMLEN, av Roberts Liardon som redan vid åtta års ålder, enligt hans egen utsago, hade varit i himlen första gången. Vid pressläggningen av boken hade han hunnit bli 17 år och hunnit göra om besöket ett flertal gånger.

Jag ryckte snabbt till mig boken. Bläddrade hastigt igenom den. På baksidan hittade jag en redogörelse utav författaren, om när han som ung grabb, i en uppenbarelse fick följa med Jesus till himlen. Han skrev sedan ner alla sina intryck av allt det underbara han där fick se och vara med om. Nervöst betalade jag boken och sökte mig undan längst bak i möteslokalen, där jag hastigt började sträckläsa den.

Vad var nu detta? Skulle vi verkligen resa till himlen och gå på gator av guld? Han beskrev allt mycket levande och rakt på sak. Gatorna var av rent guld, likt rent glas. Portarna var av ädelstenar och allt var så vackert. Hans berättelse fortsatte för att slutligen komma fram till beskrivningen av de heligas kläder. Då stannade jag upp, pustade ut, och all nervositet lade sig. Ovädret var över och lugnet var återställt. Jag riskerade inte längre att behöva betala ut värdet för alla de checkar jag hade delat ut, som vid den tiden uppgick till flera hundra tusentals kronor.

Den himmelske Fadern visade mig vad det hela gick ut på. "Kläderna var de heligas rättfärdighet" läste jag. Ja du, tänk så det kan gå, när inte haspen är på ... Här hade jag pläderat emot resan till himlen, och så dyker den här boken upp, och strax tappar jag all fattning och sans. Men Fadern vare tack som visar mig på sanningen!

"Kläder av rättfärdighet" - jag satt tyst och förundrad kvar på min stol och tänkte.

Kläder av rättfärdighet? Kläder av bomull, nylon och polyamid. Även kläder av vadmanstyg, yllegarn osv. hade jag sett, men hur var "rättfärdigheten" som tyg beskaffat? Var det vävt eller stickat, tovat eller virkat? Hur såg snittet, modellen, ut? Kragen, hur var den skuren? Var benen smala och tajta, eller vida? Vilket års mode gällde i himlen? Plötsligt förstod jag vad jag länge hade anat: allt var bilder på något annat.

Gator (vägar) av guld var en bild på att jag inte skulle gå på något annat sätt än det som var det ädlaste i mitt val av handling, likaväl som portarna var en bild på att in i staden (in i tryggheten och in i friden) kom man inte om man inte gick genom (gjorde) det med ett syfte som var som ren kristall. Att portarna var av ädla stenar hade således sin speciella betydelse. På samma sätt som ordet "himlen" hade det.

Så med kläderna också. Det var inga kläder, så som vi har oss kläder, som är sydda av tyg på en symaskin, eller med nål och tråd för hand. Dessa kläder symboliserade den funktion våra kläder av tyg hade, fast i andligt hänseende, alltså en metafor.

Ordet rättfärdighet betyder nämligen enligt Bonniers svenska ordbok: "göra allt som kan begäras". "Rättfärdig (är den) som gör det rätta". Nu har den grekiska grundtexten detta ord* i pluralis, vilket ger: "de heligas rättfärdiga gärningar". Dessa gärningar är deras "rena vita kläder". Det de har gjort är det som skyler och värmer dem under "nattens kyla" och svalkar dem under dagens "stekande sol".
(*Uppenbarelseboken 19:8. Det grek. ordet är: dikaiåmata = rättfärdiga gärningarna.)

"Kläder av rättfärdighet" gav status och dignitet åt en person? Ordspråket säger ju: "Som du är klädd blir du hädd."

Hela Roberts Liardon uppenbarelse baserade sig således på, och var, hans egen andliga och egen inre föreställningsvärld, och inte en fysiskt geografisk belägen plats, dit någon ska resa en dag i framtiden vid ett speciellt tillfälle. ("Kläder" bärs ju hela tiden - redan nu i detta livet.)

Jämför bibelns ( Jesaja 64:6) motsatta uttryck: "Vi blevo allasammans lika orena människor,
och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad." De kläder (rena och vita, eller fläckade) som en person bär speglar således, enligt biblisk termologi, bärarens sätt att leva = de gärningar han/hon gör.
Det är alltså av yttersta vikt hur en person lever. Och går vi till Jesu egen förkunnelse finner vi att det var just detta han börjar sin evangelisation med i orden:
"Ni ändra tänkesätt ty har kommit nära herraväldet himlarnas." (Matt. 4:17 enl. den grek. grundtexten.)
Och när någon hade ändrat sig och började leva i goda gärningar så sa han att: "Idag har frälsning vederfarits detta hus."

 

Vad talade han om?

Han lovade aldrig någon att få resa eller komma till himlen. Det är ingen som ska dit! Det enda han talar om är "himlarnas rike", eller gudens/det högsta väsendets rike, (rike = konungavälde, herravälde), och dess avgörande betydelse för individen. Det handlar om att komma in i "riket", eller in under denna typ av "herravälde", maktutövning eller hur man nu vill uttrycka det. Himlarna var en sak. Sen har himlarna något som kallads för antingen "riket" eller för "herraväldet". Det handlar således inte om att komma in i någon av de himlar Jesus pratade om utan om att komma in under dess välde = maktutövning; dess inflytande över personens tänkesätt.
Och si, det är en helt annan sak det.

När lärjungarna spetsar till det med sina frågor, färgade av samma villfarelse som kyrkorna än i denna dag är inne i, svarar han rent ut och rakt på sak: "ty riket (konunga/herraväldet) gudens/det högsta väsendets inom er existerar". (Enl. den grek. gr.texten, Luk. 17: 21.)

 

Gubben på stolen.

Varifrån kommer då synsättet att vi inte ska in under dess inflytande över vår tankevärld utan in i själva himlen (som om det bara finns en enda himmel. Den grekiska grundtexten skriver nämligen ”himlarnas rike”)? Den uppfattningen är äldre än 2000 år, eftersom Jesu samtida redan då gick omkring och trodde att han kunde fixa in deras söner på fina platser så nära Fadern som möjligt. Helst då på hans högra sida, framför alla andras söner. (Egoister fanns det tydligen redan då.) Man tänkte sig tydligen den himmelske Fadern varande en gammal gubbe, sittande på en jättestor stol i en gigantisk stor sal, som utgjorde himlen. En sal i himlen, så stor att alla som levt här på jorden, ända från "skapelsens morgon" till den sista dagen, skulle få plats. Eller som Studie Bibeln skriver: "De behandlade Gud som om han skulle vara en hednisk avgud som behövde en plats att bo på." 
 

D E   H I M M E L S K A   C I T A T E N.

Här redovisas för dig alla de bibelställen där mäster J använder ordet himlen, vare sig det nu är i singularis (ental), eller himlarna i pluralis (flertal). Du kommer själv att kunna se och läsa innantill i din egen bibel att han inte lovar någon att få komma till himlen.
(Sorry, men så är det. Du kan packa upp resväskan.)
 

Citaten som är hämtade ur:
1917 års översättning: har röd text. Text nr 1.:
1981 års översättning: har lila text. Text nr 2.:
Den grek.grundtexten:
har blå text. Text nr 3.:

Jag börjar med Matteus.
 

Matt. 5:12:
Text nr 1.
: Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man också profeterna, som voro före er.
Text nr 2.: Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.
Text nr 3.: Gläd er och ropa av fröjd, därför att lönen er stort (antal) inom himlarna, så ty drev bort de med gudomligt uppdrag som förut er.
 

Matt. 5:16:
Text nr 1.
: På samma sätt må och edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.
 Text nr 2.: På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisa er fader i himlen.
Text nr 3.: På det sättet lyste ljuset ert framför människorna, för att uppfattat edra det etiska ( i ) gärningar, och hedra fadern eder som inom himlarna.

Matt. 5:18:
Text nr 1.Ty sannerligen säger jag eder. Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordas.
Text nr 2.: Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.
Text nr 3.: Säkert alltså jag förklarar er: till dess att den kanske passerat förbi himlavalvet och jorden, i ett eller en prick absolut inte undgått någon bort ifrån det som fallit på ens lott (enligt lagen) till dess kanske varje fötts.

Matt. 5:34:
Text nr 1.
: Men jag säger eder, att I alls icke skolen svärja, varken vid himlen, ty den är Guds tron.
Text nr 2.: Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron;
Text nr 3.: Men JAG jag säger er inte med ed lova alls, och inte vid himlen, därför att hedersäte (det) är det högsta väsendets.

Matt. 6:9-13:
Text nr 1.
: I skolen alltså bedja sålunda: Fader vår, som är i himmelen!
Text nr 2.: Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen.
Text nr 3.: På det sättet således skall söker efter ni: Fader vår som inom
himlarna helgades namnet ditt.

Matt. 6:20:
Text nr 1.
: Utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra och inga tjuvar bryta sig in och stjäla.
Text nr 2.: Samla skatter i himlen,  där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Text nr 3.: Lägg upp förråd men (åt) er skatter inom himmel, där ingen mal inte heller ätning gör osynlig, och dit tjuvar inte genomgräver inte heller stjäl.
(En fråga: Vad är det man sätter in på den "banken"? för det är ju inga pengar man sätter in i himlen. Pengar tilhör ju den vars bild de bär. Det är ju det goda man gör mot sin nästa som räknas in i himlen. Och det är ju heller ingen som tänker ta ut någon god gärning därifrån. För de kärleksgärningar man gör räknar man ju inte som något man ska ha tillbaka. Jesus sade: "sälj det du har och ge  (pengarna du fått vid försäljningen) åt de fattiga.")

Matt. 6:26:
Text nr 1.:
Sen på fåglarna under himmelen.

Text nr 2.: Se på himlens fåglar.
Text nr 3.: Se på fåglarna himlavalvets.

Matt. 7:11:
Text nr 1.
: Om nu I som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom.
Text nr 2.: Skall då inte er fader i himlen ge det som är gott.
Text nr 3.: Om alltså ni, onda varande, vet gåvor goda att ge åt barnen era, hur mycket mer fadern er som inom himlarna skall tilllåta det som är gott som begär honom.

Matt. 8:20:
Text nr 1.
: Då svarade Jesus honom: Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats, där han kan vila sitt huvud.
Text nr 2.: Och himlens fåglar har bon.
Text nr 3.: Och säger till honom Jesus: rävarna hålor de har, och fåglarna himlavalvets bon.

Matt. 10:32:
Text nr 1.
: Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen.
Text nr 2.: Inför min fader i himlen.
Text nr 3.: Varje därför var och en som skall uttrycka sin överensstämmelse med mig framför (inför) människorna, skall utrycka min överensstämmelse med även jag med densamme framför (inför) fadern min inom hans himlar. Var och en som väl avsagt sig mig framför (inför) människorna, skall även jag framför (inför) fadern min inom hans himlar.
(Parenteserna gjorda av mig.)

Matt. 11:25:
Text nr 1.
: Vid den tiden talade Jesus och sade: Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.
Text nr 2.: Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre.
Text nr 3.: Vid detta tillfälle
svarade Jesus sade: (Jag) säger detsamma (som) dina egna, fader, herre himlens och jordens, att (du) döljer detsamma från skickliga (övade, erfarna), och kloka, (förståndiga), men förklarat det (för de) oerfarna (de som ännu är barn).
(Parenteserna gjorda av mig.)

Matt. 13:32:
Text nr 1.
: Det är minst av alla frön, men när det har växt upp, är det störst bland kryddväxter; ja, det bliver ett träd, så att himmelens fåglar komma och bygga sina nästen på dess grenar.
Text nr 2.: Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.
Text nr 3.: Den mindre verkligen är alla frön, då men vuxit upp, större kryddväxterna är, och blir till ett träd, så att kommer fåglarna himlavalvets och bygger bo på grenarna dess.

Matt. 16:2:
Text nr 1.
: Men han svarade och sade till dem: Om aftonen sägen I: Det bliver klart väder, ty himmelen är röd, och om morgonen: Det bliver oväder idag, ty himmelen är mulen och röd. Ja om himmelens utseende förstån I att döma, men om tidernas tecken kunnen I icke döma.
Text nr 2.: Han svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna.
Text nr 3.: Han men svarande sade dem, kvällen havande blivit säger (ni): Vackert väder. Röd ty sorgligt mörknande himlavalvet. Verkligen utseendet himlavalvets förstår (ni) noga iaktta och igenkänna, det men till bevis tjänar i lägliga tider inte förmår ni.

Matt. 16:17:
Text nr 1.:
Då svarade Jesus och sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod
har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen.

Text nr 2.: ... utan min fader i himlen.
Text nr 3.: Även svarande Jesus sade densamme: lyckligen om, Simon son Jonas, att kött och blod inte (har) avslöjat dig, utan fadern min han med himlar.
(Parenteserna gjorda av mig.)

Matt. 16:19:
Text nr 1.
: Jag ska giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.
Text nr 2.: Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.
Text nr 3.: (Jag skall) överlåta (bevilja) er nycklarna herraväldets himlarnas. Och detta om (du) bundit till (vid) jordens, skall vara bundet inom himlarna; och detta om (du) löst till (från) jordens skall vara löst inom (uti) himlarna.

Matt. 18:10:
Text nr 1.
: Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder, att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte.
Text nr 2.: Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte.
Text nr 3.: Ni se inte nedsättande en liten dessa. Ty säger er, att som budbärare själva inom himlarna genom varjes betraktar ansiktet fadern min som inom himlar.

Matt. 18:18 - 19:
Text nr 1.
: Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen och allt vad I lösen på jorden det ska vara löst i himmelen. Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.
Text nr 2.: Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden
skall vara löst i himlen.
Text nr 3.: Säkert säger er, så mycket som ifall (ni) bundit till (vid) jordens, skall vara bundet inom himmel. Och så mycket som ifall (ni) löst till (från) jordens skall vara löst inom himmel. Åter säger jag er, att ifall två kommit överens om jordens angående varje sak vilken ifall utbett sig, skall förverkligas dem hos fadern min som inom himlar.

Matt.19:21:
Text nr 1.: Jesus svarade honom: Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj, vad du äger, och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.
Text nr 2.: Jesus svarade: Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.
Text nr 3.: Sade densamme den Jesus: Om du önskar fullmogen vara, för (lev) en indragen levnad (dra dig tillbaka) sålt dina ägodelarna även givit utblottade, och du skall erhålla förvaringsrum (skattkammare) inom himlen; även kom! samma väg mig.
(Parenteserna gjorda av mig, innehåller alternativa översättningar.)

Matt. 21:25:
Text nr 1.
: Johannes döpelse, varifrån var den: från himmelen eller från människor?
Text nr 2.: Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?
Text 3.: Neddoppningen Johannes, varifrån var den? Ut ur himlen, eller ut ur människor?

Matt. 22:30:
Text nr 1.
: Vid uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej heller givas hustrur åt män, utan de äro då såsom änglarna i himmelen.
Text nr 2.: Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen.
Text nr 3.: Inom ty upprättelsen ingen gifter de sig eller bortgiftas de, men såsom budbärare inom himmel är de.

Matt. 23:9:
Text nr 1.
: Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder fader, ty en är eder Fader, han som är i himmelen.
Text nr 2.: Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.
Text nr 3.: Även fader inte kallat er i världen; en nämligen är fadern er som inom himlarna.

Matt. 23:22:
Text nr 1.
: Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter därpå.
Text nr 2.: Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.
Text nr 3.: Även som med ed lovade vid himlen lovar med ed vid hederssätet gudens och vid den (som) sitter (tronar) ovanpå den.

Matt. 24:29:
Text nr 1.
: Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se Människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra vädersträcken, från himmelens ena ända till den andra.
Text nr 2.: Strax efter den tidens lidande skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna  skall falla från skyn och himlens makter skakas.
Text nr 3.: Strax även med betrycket dagarnas dessa solen skall förmörkas, och månen inte ge skenet detsamma, och stjärnorna skall falla från himlavalvet, och förmågorna himlarnas skall gunga. Och då skall visa sig tecknet som son människans inom himmel. Och skall slå alla folkgrupper världens, även de skall se som son människans, nalkas i dödsmörkret himlavalvets med andemakt och härlighet talrik. Och han skall skicka ut budbärarna sina med trumpet ljud stark, och skall sammanföra de utvalda hans ut ur de fyra vädersträcken från yttersta lem himlar tills yttersta lem av dem.
(Parenteserna gjorda av mig, avseende alternativa tolkningar. *Observera att det handlar om tid.)

Matt. 24:35-36:
Text nr 1.
: Himmel och jord skola förgås, men   mina ord skola aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.
Text nr 2.: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Text nr 3.: Himlavalvet och jorden skall komma förbi på sidan men ordet mitt inte väl inte (egentl.: inte alls) det passerat. Ifråga om men dagen den där även ögonblick ingen förstått, inte ens budbärarna himlarnas, bortsett från fadern allena.

Matt. 26:64:
Text nr 1.
: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens sida och komma på himmelens skyar.
Text nr 2.: Efter detta skall ni  få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.
Text nr 3.: Från nu skall ni se som son människans sittande ut ur högra förmågans och kommande över molnen (eller: i dödsmörkret) himlavalvets.

Matt 28:18:
Text nr 1.
: Mig är given all makt i himmelen och på jorden.
Text nr 2.: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Text nr 3.: Har tillåtits mig all obegränsad handlingsfrihet (företrädesrätt) inom himmel för världens skull.

Mark. 4:32:
Text nr 1.
: Att himmelens fåglar kunna bygga sina nästen i dess skugga.
Text nr 2.: Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.
Text nr 3.: Så att kan under skuggan dess fåglarna himlavalvets bygga bo.

Mark. 10:21:
Text nr 1.
: Gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen.
Text nr 2.: Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen.
Text nr 3.: För en indragen levnad (dra dig tillbaka), så mycket som du äger sålt, även givit utblottade, och du skall erhålla förvaringsrum (skattkammare), inom himlen. Och kom! följ du mig.

Mark 11:25:
Text nr 1.
: Och när i stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser.
Text nr 2.: Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.
Text nr 3.: Och då ni anropar, fördriv om något ni har emot vilken som helst. För att även fadern er som inom himlarna han förskjutit er 'de medvetna kränkningarna, ni gjort i trots och avsikt, av det som är rätt' era.

Mark. 11:30:
Text nr 1.
: Johannes döpelse, var den från himmelen eller från människor?
Text nr 2.: Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor?
Text nr 3.: Neddoppningen Johannes ut ur himlarna denna eller ut ur människor?

Mark. 12:25:
Text nr 1.
: Ej heller givas hustrur åt män, utan de äro då såsom änglarna i himmelen.
Text nr 2.: Och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen.
Text nr 3.: Då ty ut ur det dödas de reser sig, inte gifter inte heller bortgiftas de men de är såsom budbärare inom himlarna.

Mark. 13:25:
Text nr 1.
: Och stjärnorna skola falla från himmelen, och makterna i himmelen skola bäva.
Text nr 2.: Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas.
Text nr 3.: Även stjärnorna, och krafterna som inom himlavalven skall gunga.

Mark. 13:27:
Text nr 1.
: Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända.
Text nr 2.: Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken, från jordens gräns till himlens gräns.
Text nr 3.: Och i den händelsen skall han sända budbärarna och samla ihop de utvalda ut ur de fyra vädersträcken från yttersta hörn jorden tills* yttersta hörn himlavalvets.
(*Observera att det handlar om tid inte avstånd.)

Mark. 13:32:
Text nr 1.
: Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen - ingen utom Fadern.
Text nr 2.: Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Text nr 3.: Angående men dagen denna stunden, ingen förstår, inte ens budbärarna inom himmel, inte ens som son, utom fadern.

Mark. 14:62:
Text nr 1.
: Jesus svarade: Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.
Text nr 2.: Jesus svarade: ”Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.
Text nr 3.
: Den och Jesus sade. Jag jag är. Och ni skall se som son människans ut ur förmågors, och nalkas med molnen (nefelon) himlavalvets.

Luk. 4:25:
Text nr 1.
: I Israel funnos många änkor på Elias tid - då himmelen var tillsluten i tre år och sex månader och stor hungersnöd kom över hela landet.
Text nr 2.: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet.
Text nr 3.: Många änkor var i dagarna Elias i den Israel, då tillslöts himlavalvet under år tre och månader sex, så att det blev hungersnöd stor över hela landet.

Luk. 6:23:
Text nr 1.
: Glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd, ty se, eder lön är stor i himmelen.
Text nr 2.: Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen.
Text nr 3.: På den dagen även hoppa(t av fröjd). Se ty lönen er stort (antal) inom himlen.
(Parenteserna är gjorda av mig.)

Luk. 8:5:
Text nr 1.
: Och när han sådde, föll somt vid vägen och blev nedtrampat, och himmelens fåglar åto upp det.
Text nr 2.: När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himmelens fåglar åt upp det.
Text nr 3.: Och med han, sår detsamma detta verkligen fallit bredvid vägen, och blev föraktat, och fåglarna himlavalvets de åt upp det.

Luk. 9:58:
Text nr 1.
: Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen.
Text nr 2.: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon.
Text nr 3.: Som rävar hålor de har, och som fåglar himlavalvets bon.

Luk. 10:15:
Text nr 1.
: Och du, Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara.
Text nr 2.: Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket.
Text nr 3.: Även du, Kapernaum, ända tills* himmel har blivit upphöjd, ända tills* 'tillståndet av hopplöshet, fruktan och onda känslor' du skall komma ned.
(* Observera att det handlar om tid.)

Luk. 10:18:
Text nr 1.
: Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld.
Text nr 2.: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.
Text nr 3.: Jag iakttog den satan såsom blixt ut ur himlens fallit (för att aldrig mera resa sig).

Luk. 10:20:
Text nr 1.
: Utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.
Text nr 2.: Utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.
Text nr 3.: Gläd er men att benämningarna era inskrivits inom himlarna.

Luk. 12:33:
Text nr 1.
: Säljen, vad I ägen, och given allmosor; Skaffen eder penningpungar, som icke nötas ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når och där mal icke fördärvar.
Text nr 2.: Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffen er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör.
Text nr 3.: Sålt ägodelarna era och givit er in på barmhärtighet mot fattiga. Förfärdiga er själva penningpungar (som) inte utslitas, förvaringsrum outtömligt inom himlarna, dit en tjuv inte närmar sig, inte heller mal fördärvar.

Luk. 12:56:
Text nr 1.
: I skrymtare, jordens och himmelens urseende förstån I att tyda; huru kommer det då till, att I icke kunnen tyda denna tiden?
Text nr 2.: Hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det?
Text nr 3.: Skådespelare! det ögat ser jordens och himlavalvets ni förstår att undersöka. Denna men vad slags epok denna på något sätt ni undersöka?

Luk. 13:19:
Text nr 1.
: Det är likt ett senapskorn, som en man tager och lägger ned i sin trädgård, och det växer och bliver ett träd, och himmelens fåglar bygga sina nästen på dess grenar.
Text nr 2.: Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland  grenarna.
Text nr 3.: Liknande det är ett frökorn senaps, tagen en man lagt in i örtagården sin. Och det växte upp och blev till ett träd och fåglarna himlavalvets byggde bo bland grenarna dess.

Luk. 15:7:
Text nr 1.
: Jag säger eder, att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare, som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga, som ingen bättring behöva.
Text nr 2.: Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.
Text nr 3.: Jag säger er, att på det sättet glädjen inom himlen över en enda laglös som omvänder sig, än över rättfärdiga, vilka inte behöver ha omvändelse.

Luk. 15:18, 21:
Text nr 1.
: Jag vill stå upp och gå till min fader och säga till honom: "Fader, jag har syndat mot himmelen och inför dig."
Text nr 2.: Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far jag har syndat mot himlen och mot dig.
Text nr 3.: Stått upp (rest sig, gjort uppror) jag bege mig till fadern min och jag skall säga honom: "Far, jag har förfelat målet med hänsyn till himlen och inför dig."
(Parentesen gjord av mig.)

Luk. 16:17:
Text nr 1.
: Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.
Text nr 2.: Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort.
Text nr 3.: Lättare och det är himlavalvet och jorden passerat (målet), än lagen liten prick falla bort.
(Parentesen gjord av mig.)

Luk. 17:24:
Text nr 1.
: Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på hans dag.
Text nr 2.: Ty liksom blixten flammar till och lyser upp himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag.
Text nr 3.: Liksom ty blixten, flammar ut ur himlavalvets till den (jorden) under himlavalv lyser, han skall vara som son människans dagen hans.
(Parentesen gjord av mig.)

Luk. 17:29:
Text nr 1.
: Men på den dag, då Lot gick ut från Sodom, regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allesammans.
Text nr 2.: Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla.
Text nr 3.: Än även dag gick ut Lot från Sodom regnade det eld och svavel från himlavalvet och förgjorde alla.

Luk. 18:13:
Text nr 1.
: Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen.
Text nr 2.: Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen.
Text nr 3.: Och tullaren på långt avstånd stannande inte ville ens ögonen till himlavalvet lyfta upp.

Luk. 18:22:
Text nr 1.
: Sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen.
Text nr 2.: Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen.
Text nr 3.: Alldeles, så mycket som du äger sålt, och delat ut åt utblottade, och du skall få förvaringsrum inom himmel.

Luk. 20:4:
Text nr 1.
: Johannes döpelse, var den från himmelen eller från människor?
Text nr 2.: Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor?
Text nr 3.: Neddoppningen Johannes' ut ur himmels var eller från människor?

Luk. 21:11:
Text nr 1.
: Och det skall bliva stora jordbävningar, så och hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen.
Text nr 2.: Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.
Text nr 3.: Jordbävningar och stora under (på) plats efter plats och hungersnöden och pest (farsot) skall vara. Skräckbilder både och kännetecken från himlavalvets stora skall det vara.
(Parenteserna gjorda av mig.)

Luk. 21:26:
Text nr 1.
: Då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.
Text nr 2.: Människor skall förgås av skräck, i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.
Text nr 3.: ...upphöra att andas människor av fruktan och väntan de som anländer världen. Hai gár! (utrop av smärta) förmågorna (krafterna) himlarnas skall gunga.
(Parenteserna gjorda av mig. Den grekiska grundtexten skriver faktiskt: "de som anländer".)

Luk. 21:33:
Text nr 1.
: Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
Text nr 2.: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
Text nr 3.: Himlavalvet och jorden de skall gå förbi (målet), detta men orden mina inte gått förbi på sidan (inte missa sitt mål).
(Parentesen gjord av mig.)

Joh. 1:51:
Text nr 1.
: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och ned över Människosonen.
Text nr 2.: Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen.
Text nr 3.: Ni skall se himlen vara upplåten även budbärarna det högsta väsendets fara upp och fara ned för skull människans som son.

Joh.3:13:
Text nr 1.: Och likväl har ingen stigit upp till himmelen utom den som steg ned från himmelen, Människosonen, som var i himmelen.
Text nr 2.: Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen.
Text nr 3.: Och ingen stigit upp till himlens utom den ut ur himlens nedkommande, som son människans den nu inom himlen.

Joh. 6:32:
Text nr 1.
: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är min Fader, som giver eder det rätta brödet från himmelen. Ty Guds bröd, är det bröd, som kommer ned från himmelen och giver världen liv.
Text nr 2.: Moses gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen.
Text nr 3.: Berättade därför dem den Jesus, sant, pålitligt, säger (tillägger) jag er, Inte Moses er vetebrödet ut ur himlavalvets men fadern min tillåter er vetebrödet ut ur himlens han verkligen.
(Parentesen gjord av mig, ersättningsord.)

Joh. 6:38:
Text nr 1.
: Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig.
Text nr 2.: Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.
Text nr 3.: Att nedkommit ut ur himlens, inte för att viljan den min, utan viljan hans sände mig.

Joh. 6:50.51:
Text nr 1.
: Men med det bröd, som kommer ned från himmelen, är det så, att om någon äter därav, så skall han icke dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ned från himmelen.
Text nr 2.: Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen.
Text nr 3.: Detta är vetebrödet som ut ur himlens kommande ner, för att man av det ätit och inte dött. Jag är vetebrödet det livgivande, som ut ur himlens kommen ner.

Joh.6:58:
Text nr 1.: Så är det med det bröd, som har kommit ned från himmelen.
Text nr 2.: Detta är brödet som kommit ner från himlen,
Text nr 3.: Detta är vetebrödet som ut ur himlens kom ner.

___ ___ ___

Dessa nu uppräknade och citerade bibelställen är de i bibelns NT evangelier, där Jesus (eller rättare sagt: räddaren) använder ordet himlen. Som du själv mycket väl kan se, så finns inget löfte givet att du eller jag skall få komma till himlen.


Jesus sa en gång:

        Jag skall med jämförelser i talet mitt (i orden och deras
        innehåll) öppna var och en. Jag skall med våldsam
        ansträngning vräka ur mig högljutt i stor ymnighet, det som
        doldes (det som utslätades och fördunklades av den himmelska
        anständigheten och ordningen, det naturliga) vid grundläggandet
        av världens "anständighet" och "ordning".

(Matt. 13:35. Från den grekiska grundtexten.)


Om nu detta handlade om en "våldsam ansträngning" varför nämnde han då ingenting om resan till himlen som prästerna så ivrigt pratar om? Vad skulle ansträngningen gå ut på?
  

Rätt övning ger rätt färdighet.

[Hebr. 5:13-14.]


 

Gå tillbaka till sanningen.nu

Gå tillbaka till sidan med länkarna
 

© Dag Blomqvist

Du kan tanka hem denna textsida, antingen genom att Du skriver ut den eller sparar ner den som en fil. 
Väljer Du att skriva ut denna textsida går det åt 18 st A4 papper.Denna sida är gjord av Dag Blomqvist. Uppdaterad första gången 1999-02-20, sista gången 2010-11-28.
Vill Du fråga om något, göra en kommentar till texten kan Du skriva till mig på denna adress.